Lässtrategi – att utreda nya ord och uttryck

30 min

Participant icon Helklass

Ordförråd 2 - 6

Syftet med denna lektion är att träna eleverna i att under läsningen reagera på nya ord, uttryck och formuleringar samt utreda deras betydelse.

Hur används materialet?

Att utreda ett ords betydelse är viktigt i alla sammanhang när man stöter på ett ord eller uttryck man inte förstår. Det kan vara ord i olika typer av texter men även i filmer och andra medier. Genom att eleverna blir uppmärksamma på när de inte förstår och har strategier att ta till för att förstå så fördjupas deras förståelse och de utökar sitt ordförråd.

 

Det finns flera olika sätt att utreda betydelsen:

  • Att läsa om avsnittet och leta efter ledtrådar i texten.
  • Att söka information i bilderna.
  • Att läsa vidare och se om det kommer en förklaring.
  • Att jämföra med andra ord, eller dela upp ordet om det är sammansatt.
  • Att fråga någon eller slå upp ordet/uttrycket.

 

Bra frågor att ställa under läsningen är till exempel:

  • Kunde författaren ha använt ett annat ord här? Vilket?
  • Vad kan ordet betyda?
  • Varför tror du att författaren valde just detta ord?
  • Vilka ledtrådar till ordets betydelse finns i texten?

 

Före läsningen:

Före läsningen är det viktigt att ha läst igenom den aktuella texten och funderat ut lässtopp.  Det är också viktigt att före läsningen uppmana eleverna att reagera genom att räcka upp handen, när de hör ett ord som är nytt för dem.

 

Under läsningen:

Högläs texten och stryk under de ord som eleverna reagerar på. Stanna vid lässtoppen och utred ordens betydelse. Visa på olika typer av strategier för att få reda på betydelsen. Läs om, läs vidare, slå upp m m. Om eleverna inte reagerar på ord som du tror behöver utredas, stanna upp och tala om att nu reagerade du på ett nytt ord och utred det tillsammans.

 

Efter läsningen:

De ord som eleverna reagerat på och som ni utrett tillsammans kan med fördel placeras på en vägg i klassrummet. Orden kan sedan användas i många olika sammanhang. Till skrivande, till sortering i ordklass, bokstavsordning m m.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.