LäsochGör

15 min

Participant icon Helklass

Alfabetisk avkodning 2 - 4

Träna läsförståelse och avkodning på ett lekfullt och roligt sätt. Låt eleverna dra pappersremsor ur en påse, läsa korta texter och göra det som står på lapparna.

Skriv ut våra läsremsorna eller skapa egna. Klipp isär remsorna, vik och lägg i en lämplig behållare.

 

Övningen går att variera på flera olika sätt, till exempel:

  • Lätt nivå: Läraren drar en lapp och läser den högt. Alla i klassen följer uppmaningen.
  • Medelsvår nivå: Läraren delar ut lappar i tur och ordningen till eleverna, som läser dem högt. Alla följer uppmaningen. Här kan läraren välja texterna efter elevernas individuella förmågor.
  • Svår nivå: Eleverna turas om att dra en lapp och läs den högt. Eleven följer uppmaningen.

Övningen finns också att ladda ner med typsnittet Skolstil.

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om alfabetisk avkodning och bokstavskunskap.

Bilagor

Läs & Gör läsremsor.pdf

Läs & Gör Läsremsor Skolstil