Konsonanter och vokaler

30 min

Participant icon Helklass

Alfabetisk avkodning 1 - 4

Låt eleverna träna vokaler och konsonanter i små grupper genom att bilda ord med hjälp av bokstäver. Perfekt när eleverna snart lärt sig alla bokstäver.

Förberedelser innan lektionen
Skriv ut och förbered konsonantkort. Bokstavskorten ska omfatta alla konsonanterna (ej konsonanterna c, x, w q eller z) och det ska vara en konsonant på varje kort. Gör också i ordning en påse med alla vokalkort i - Vokalpåsen. Se till att det finns en uppsättning konsonantkort per elevgrupp.

 

Material

Flera uppsättningar Konsonantkort (en uppsättning per elevgrupp), en uppsättning Vokalkort, skrivpapper och penna till varje grupp.

 

Genomförande

  1. Klassen delas in i grupper om 3-4 elever.
  2. Dela ut en uppsättning med Konsonantkort till varje grupp.
  3. Läraren drar ett kort ur Vokalpåsen och säger ljudet/ljuden för vokalen, till exempel u.
  4. Varje grupp ska sedan hjälpas åt att bilda egna ord med hjälp av konsonanterna och vokalen u. Orden skriver gruppen ner på ett papper.
  5. Efter cirka 5 minuter stoppar läraren.
  6. Grupperna redovisar sina ord och läraren skriver dem på tavlan/white boarden.
  7. Läraren drar en ny vokal och övningen upprepas från punkt 4.

 

Övningen kan förenklas genom att endast ha med ett begränsat antal konsonanter respektive vokaler, exempelvis endast de man gått igenom.

Övningen kan även stegras genom att man läraren drar två vokaler och elevernas bildar ord som innehåller en av eller båda vokalerna.

 

 

Övriga kommentarer

Elevernas blandade förkunskaper används på ett sätt som gör att alla får öva på stavningen av nya ord. Orden kan man sedan med fördel ha som ”Veckans ord” i klassen, då de är kända för eleverna. På så vis tränar de stavningen av ord som är mer kända och frekventa för eleverna.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om alfabetisk avkodning och bokstavskunskap.

Bilagor

Bokstavskort - gemener.pdf

Bokstavskort - Versaler.pdf

Bokstavskort Gemener Skolstil

Bokstavskort Versaler Skolstil