Klappa stavelser

40 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 2

I denna roliga lek får eleverna träna på att dela upp ord i stavelser. Den går också att köra som pausaktivitet eller hemuppgift!

Syfte med övningen

Syftet är att eleverna ska uppfatta stavelser i ord. Att dela upp ord i stavelser är ett led i att kunna dela upp i fonem som är en mer avancerad färdighet.  

 

Genomförande

  1. Sitt i ring och klappa stavelserna samtidigt som ett namn med två stavelser sägs; Ma -ja. Fortsätt att tillsammans med eleverna klappa stavelser i samtliga elevers namn. Ställ er upp och stampa med foten – ett stamp per stavelse.
  2. Eleverna går runt i rummet och hälsar på varandra genom att klappa stavelserna i sitt namn. När man möter en kompis som har lika många stavelser i sitt namn som man själv har, parar man ihop sig. Därefter går eleverna tillsammans och letar efter fler stavelsekompisar. När alla elever har hittat sina stavelsekompisar stannar alla upp. Varje grupp redovisar hur många stavelser de har genom att klappa alla namn i gruppen. Om det visar sig att någon elev har hamnat i fel grupp, välkomnar elevens stavelsekompisar henne in till den rätta gruppen.
  3. Rita fyra eller fem kolumner på tavlan. Skriv rubriker vid varje kolumn; En stavelse, Två stavelser osv. Låt varje elev avgöra vilken kolumn det egna namnet ska placeras i och skriv dit namnen under rätt kolumn. Gå sedan igenom namnen och för resonemang, exempelvis vilka namn som har flest respektive minst antal stavelser, vilka var svårast och lättast att klappa till.

 

Uppföljning

Pausaktivitet
Övningen kan genomföras vid senare tillfällen i samband med att eleverna behöver en pausaktivitet. Istället för namn kan då eleverna välja ett ord inom ett visst område. Alternativ kan de få klappa stavelserna till sitt efternamn eller sin gatuadress.

Hemuppgift
Låt eleverna klappa stavelserna i familjemedlemmarnas namn. Syftet med detta är att familjen får en inblick i det man övar i skolan. Hemuppgiften följs upp i skolan genom att eleverna klappar familjemedlemmarnas stavelser inför klassen.

En annan uppgift kan vara att låta eleverna ta med sig något hemifrån som har ett bestämt antal stavelser, exempelvis tre stavelser.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.