Hur många ljud

50 min

Participant icon Halvklass

Fonologisk medvetenhet 2 - 4

Syftet med övningen är att dela upp ord i dess olika ljuddelar (fonem). Ett annat syfte är att öva samarbete.

Förkunskapskrav

Eleven bör klara av att dela upp enkla ord i fonem. I den här övningen kan det finnas ord som innehåller såväl klusiler och konsonantförbindelser. Orden är dessutom längre. Allt detta gör övningen mer avancerad. 

 

Material

  • Arbetsblad – ”Hur många ljud hör du?”
  • 7 valfria föremål
  • Plockmaterial – exempelvis klossar

 

Förberedelse innan lektionen

Namnge fem av elevernas bänkar/bord som 2-ljudsbordet, 3-ljudsbordet, 4-ljudsbordet och 5-ljudsbordet. Den femte bänken/bordet får namnet många-ljuds-bordet. Den bänken är för ord som innehåller fler ljud än fem.

 

Genomförande

Sitt i en ring på golvet. Mitt i ringen finns föremål och bredvid läraren finns klossar. Ta upp ett föremål och fråga eleverna vad det är (ex penna). Fråga sedan:

  • Hur många ljud hör vi i penna? (Ordet sägs långsamt) p…e…nn…a?

Lägg en kloss för varje ljud som sägs. Upprepa övningen en gång till och visa tydligt med klossarna. Eleverna  lägger efter med egna klossar och räknar ljuden tillsammans. Övningen upprepas med de övriga föremålen.

Gruppera sedan sakerna utifrån antalet ljud som eleverna kan höra. Därefter repeteras orden om igen.

Låt någon eller några elever hitta föremål i klassrummet och lyssna ut hur många ljud som finns i ordet. Därefter kommer ni tillsammans fram till vilken grupp ordet tillhör och var på mattan elevens föremål ska placeras. Därefter placeras föremålen från mattan på rätt bord, dvs ord med två ljud på 2-ljudsbordet osv.

 

Pararbete

Låt eleverna parvis genomföra samma uppgift. Föremålen eller bilderna hämtas från klassrummet eller angränsande lokaler. Sakerna ska eleverna gruppera utifrån antalet ljud och sedan placera dem på rätt bord.

Samla paren runt något av borden. Låt varje par berätta om några av de saker som de har lagt dit. Gå igenom så att antalet ljud stämmer med valt bord.

 

Uppföljning

Gå igenom bilderna på arbetsbladet Hur många ljud. Låt därefter eleverna göra arbetsbladet parvis eller enskilt.

 

Författad av: Maria Björsell

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.

Bilagor

Hur-manga-ljud-arbetsblad.pdf