Finns ordet?

40 min

Participant icon Halvklass

Alfabetisk avkodning 3 - 4

Dra orddelar ur olika påsar, sätt ihop till ett ord och lista ut om ordet finns på riktigt eller inte. Låt eleverna arbeta enskilt eller gör det till ett spel i mindre grupper.

Material 

De blå brickorna är enklare ord, de röda lite svårare. Skriv ut, laminera gärna och klipp ut korten. Lägg korten i kuvert märkta med början eller slutet. Gör ett kuvert till varje kortark, så att det blir 10 orddelar i varje kuvert.

 

Genomförande (förslag)

Introduktion

Samla eleverna i en ring på golvet. Dra en lapp från början-kuvertet och läs vad det står på lappen. Lägg lappen på mattan och dra en bokstavskombination från slut-kuvertet. Para ihop orddelarna och tillsammans ska ni avgöra om det blir ett riktigt ord eller inte. Om det blir ett ord sparas ordet på mattan, om det inte blir ett riktigt ord läggs lapparna tillbaka i respektive kuvert.

Fortsätt med att låta en elev dra en lapp från början-kuvertet. Eleven läser upp det som står på lappen. Låt sedan nästa elev dra en lapp från slut-kuvertet som eleven läser upp för klassen. Tillsammans konstaterar ni om det blir ett riktigt ord eller inte. Om det blir ett riktigt ord sparas ordet på mattan, annars läggs lapparna tillbaka i respektive kuvert. Upprepa övningen med övriga elever tills ni har bildat samtliga tio ord som finns i de båda kuverten.

 

Arbete i par eller i mindre grupper

Låt eleverna spela spelet parvis eller i grupper om fyra elever. Om de arbetar i grupp om fyra kan två barn samarbeta och spela mot ett annat par. Det par som fått ihop flest riktiga ord vinner. Eleverna ska hjälpa varandra att läsa och para ihop början och slut.

Låt eleverna spela spelet flera gånger. Vid nästa spelomgång kommer eleverna kanske att upptäcka att de kan bilda ytterligare ord av sina ordlappar.

 

Arbeta enskilt

Bygga ord fungerar även mycket bra att göra enskilt. När eleven har parat ihop alla ord ska han/hon läsa orden för en vuxen. Därefter kan eleven skriva orden i sin skrivbok. 

 

Uppföljning

Spelet görs med fördel upprepande gånger. Träning ger färdighet och leder till automatisering vilket ökar avkodningsförmågan även av nya ord med samma bokstavskombinationer.

När eleverna är säkra på Bygga ord – enkla kan man gå vidare och öva nästa nivå Bygga ord - svåra.

 

  

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om bokstavskunskap, alfabetisk avkodningordförrådet och hur du kan stimulera ordkunskap.

Bilagor

finns ordet - enkla.pdf

finns ordet - svåra.pdf

Bygga Ord Enkla Skolstil

Bygga Ord Svåra Skolstil