Bokstavskort

15 min

Participant icon Enskild

Bokstavskunskap 1 - 4

Här kan du ladda ner bokstavskort både VERSALER och gemener som är redo att skrivas ut och användas.

Bokstavskorten kan användas till exempel för att bokstavera ord, träna på att koppla ihop versaler och gemener eller för att öva på kopplingen mellan bokstavsljud och form.

Bara fantasin sätter gränser...

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om bokstavskunskap och introduktion till avkodning.

Bilagor

Bokstavskort.pdf

Bokstavskort2.pdf

Bokstavstavla.pdf

Bokstavstavla Skolstil

Bokstavskort Versaler Skolstil

Bokstavskort Versal Och Gemen Skolstil

Bokstavskort Gemener Skolstil

Bokstavskort Gemener Skolstil (röda vokaler)

Bokstavskort Versaler Skolstil (röda vokaler)

Bokstavskort Versal Och Gemen Skolstil (röda vokaler)