Bokstavsjakten

60 min

Participant icon Helklass

Bokstavskunskap 1 - 4

Syftet med Bokstavsjakten är att öva förmågan att känna igen och urskilja bokstäver samt att öva kopplingen mellan bokstav och ljud. Övningen lämpar sig bäst i första klass i syfte att repetera bokstäverna.

Förberedelser innan lektionen

Berätta för klassen att varje grupp har sin bokstav som de ska leta efter i tidningar. Poängtera att det är bokstäverna som utmanar varandra, inte grupperna.

Bokstavsjakten går ut på att hitta så många tryckta ord där bokstaven finns med samt bilder där bokstavens ljud finns med. Välj ut de bokstäver som är mest frekventa (uteslut således c, x, z, w, q, h) och som eleverna känner igen och är förtrogna med.

 

Material

Veckotidningar, reklamblad, sax, klister, arbetsblad i A3-format till varje grupp.

 

Genomförande:

  1. Klassen delas in i grupper om 3-4 elever och varje grupp får sig en bokstav tilldelad. Repetera varje bokstav. Hur ser den ut? Vad heter den? Hur låter den? Kan den låta på flera olika sätt?
  2. Eleverna letar efter bokstaven, ord som innehåller bokstaven samt bilder på ord som innehåller bokstaven. De klipper ut dessa, men klistra inte upp dem på pappret ännu.
  3. Låt eleverna sortera upp de olika bokstäverna, orden och bilderna i högar. Sorteringen kan vara utifrån både grafem (olika typsnitt på bokstaven) och fonem (bokstavens olika fonem eller var i ordet som bokstaven finns). Försök att inte styra eleverna allt för mycket utan uppmuntra elevernas kreativitet. Poängtera dock att de ska kunna förklara hur de har gjort sin sortering.
  4. Bokstäverna, orden och bilderna klistras upp på arbetsbladet utifrån hur de har sorterats.
  5. Sätt upp arbetsbladen på väggen. Varje grupp berättar om sin bokstav och hur de har gjort sin sortering.
  6. Den bokstav som fått flest ord och bilder är vinnande bokstav.

 

Uppföljning

Bokstavsjakten passar även bra som hemuppgift då eleven får möjlighet att arbeta enskilt med en viss bokstav och dess bokstavsljud.

 

  

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.