Bokstäver i naturen

30 min

Participant icon Helklass

Bokstavskunskap 1 - 4

En rolig interaktiv bokstavsövning som med fördel görs utomhus!

Förkunskapskrav

Minst tio genomgångna bokstavsljud.

 

Syfte med övningen

Bli säkrare på att känna igen bokstavsljuden samt träna på att identifiera enskilda ljud i ord (sk fonemanalys).

 

Förberedelser innan lektionen

Informera eleverna om övningen och gör även klart för dem inom vilket begränsat område de få leta efter föremål.

 

Material: Bokstavskort – ett kort per elevgrupp.

 

Genomförande (förslag)

  1. Klassen delas in i grupper om 3-4 elever.
  2. Läraren delar ut bokstavskort (till exempel Tt, Ss, Aa, Ff) och försäkrar sig om att eleverna vet bokstavsljudet.
  3. Varje grupp ska samla in ett eller flera föremål innehållande bokstavsljudet de tilldelats.
  4. Eleverna samlar ihop föremål som innehåller bokstavsljudet, exempelvis en sten, en sticka, papperslapp.
  5. Återsamling efter cirka 10-15 minuter. Varje elevgrupp presenterar sina föremål.
  6. Läraren skriver föremålens namn på tavlan i spalter; alla ord med Ss under en spalt, alla ord med Aa under en annan och så vidare.
  7. Tillsammans läser man orden, samtidigt som läraren pekar.
  8. Läraren berättar att bokstäverna tillsammans bildar ett hemligt ord. Uppgiften är att grupperna ska försöka komma på det hemliga ordet (saft).

 

Uppföljning

En uppföljning kan vara att låta eleverna bygga ordet (forma bokstäverna) med hjälp av material de hittar i naturen.
Välj ut andra bokstäver som bildar andra hemliga ord och återanvänd övningen flera gånger och under flera årstider. Övningen kan även anpassas och användas inomhus!

 

  

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.

Bilagor

Bokstavskort - Versaler.pdf

Bokstavskort - gemener.pdf