Att sammanfatta en faktatext

45 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 2 - 6

Här får eleverna träna på att innan läsningen aktivera sina bakgrundskunskaper och att göra förutsägelser på texten, att under läsningen välja ut viktig information ur texten samt att efter läsningen kunna sammanfatta.

Förkunskapskrav: Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna ”att förutse”  och ”att utreda nya ord och uttryck” tidigare.

Syfte med övningen: Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna i att innan läsningen aktivera sina bakgrundskunskaper och att göra förutsägelser på texten, att under läsningen välja ut viktig information ur texten eller i bilderna samt att efter läsningen kunna sammanfatta det viktigaste. Genom att plocka ut nyckelord och återberätta vad texten handlar om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd.

 

Genomförande:

Innan lektionen

Läs igenom den aktuella texten och fundera ut lässtopp. Fundera över och plocka ut de nyckelord som visar på och sammanfattar det viktigaste i texten. Detta för att kunna möta elevernas förslag på nyckelord under läsningen.

 

Bra frågor att ställa före, under och efter läsningen är tex.:

  • Vad tror du att texten handlar om? Varför tror du det?
  • Vad är viktigt i det här textavsnittet?
  • Vilka nyckelord vill du plocka ut?
  • Vad vill författaren berätta med den här texten?

 

Före läsningen

Dela ut lektionstexten eller ta upp den på storbild. Uppmana eleverna att läsa rubrik, underrubriker, bilder och bildtexter. Samtala om vad detta är för texttyp och förutspå tillsammans vad denna text kan tänkas berätta. Påminn eleverna om att de måste räcka upp handen under läsningen om någonting i texten är oklart.

 

Under läsningen

Högläs texten. När eleverna reagerar på oklarheter i texten räcker de upp handen. Gör då en notering i texten och fortsätt att läsa till ett naturligt stopp eller till nästa lässtopp. Diskutera de nya orden och utred tillsammans deras betydelse. Vid varje lässtopp låter du dessutom eleverna komma med förslag på vilka nyckelord som visar på och sammanfattar det viktigaste i varje litet stycke. Skriv upp dessa nyckelord på tavlan. Har eleverna svårt att se vad som är viktigast och inte riktigt förstått vad ett nyckelord är agera då som modell och visa hur du tänker och plocka ut ord åt dem.

 

Efter läsningen
Titta tillsammans på de nyckelord ni har plockat ut från varje stycke och låt eleverna i par eller i grupp sammanfatta texten  muntligt utifrån nyckelorden. Efter att eleverna sammanfattat muntligt för varandra kan man även låta de sammanfatta texten skriftligt utifrån nyckelorden.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.