Att förutspå skönlitterära texter

30 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 2 - 6

Syftet med denna övning/lektion är att träna elevernas färdigheter inom innehållsförståelse genom att träna eleverna i att göra förutsägelser innan, under och efter läsningen.

Vad är syftet och målet med materialet?

Syftet med denna övning är att öva elevernas färdigheter inom innehållsförståelse genom att träna eleverna i att göra förutsägelser innan, under och efter läsningen. Förutsägelserna kan bygga på bilder, titlar, bakgrundskunskap, genrekunskap och vad som har hänt tidigare i texten.

 

Hur används materialet?

Denna lektionsplanering kan användas så fort man tar sig an en ny skönlitterär text. Att förutspå vad som skall hända före, under och efter läsningen gör att eleverna blir nyfikna på texten och vill veta vad som kommer att hända längre fram.

Bra frågor att ställa innan, under och efter läsningen är till exempel:

  • Vad tror du att texten kommer att handla om?
  • Vad tror du kommer att hända nu?
    • Varför tror du så?
  • Har författaren gett oss någon ledtråd om vad som kan hända?


Före läsningen
För att du som lärare skall kunna genomföra denna lektionsplanering krävs att du läst igenom den tänkta texten och funderat ut lässtopp och egna förutsägelser. Du behöver ha reflekterat över vilka ledtrådar i texten som du använder dig av för att göra dina förutsägelser samt vilken bakgrundskunskap du har aktiverat hos dig själv.  Du måste också känna till läsförståelsestrategin att förutspå.

Titta på rubrik, bilder och e v bildtexter och fundera över vilken typ av text detta kan tänkas vara och vad den kan tänkas handla om/berätta.  Låt eleverna förutspå två och två och lyft några exempel i klassen.

 

Under läsningen
Högläs texten.  När eleverna har en förutsägelse att dela med sig av räcker de upp sin hand. Stanna då och låt dem göra sin förutsägelse. Om eleverna har svårt att förutspå vad som kommer att hända får du själv gå in och modellera hur du använder denna strategi; hur du förutspår vad som kommer att hända och vad som får dig att tänka så.

 

Efter läsningen
Diskutera i klassen om det ni förutspådde inträffade och varför / varför inte det gjorde det. Ni kan även blicka framåt och förutspå ännu en gång men denna gång om vad som skulle kunna hända i ett nytt kapitel eller ny bok.

Till denna lektionsplanering kan du använda vilken skönlitterär text som helst.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse och hur man bäst undervisar i läsförståelse.