Att förutse och sammanfatta faktatexter

30 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 3 - 6

I denna övning tränas eleverna på att aktivera sina bakgrundskunskaper och förutspå vad en faktatext handlar om. Under läsningen kommer de identifiera viktig information, öva på att hitta nyckelord och sammanfatta texten.

Vad är syftet och målet med materialet?

Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina bakgrundskunskaper och att förutse vad texten kommer att berätta. Att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste. Genom att plocka ut nyckelord och sammanfatta vad texten handlat om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd.


Hur används materialet?

För att du som lärare skall kunna genomföra denna lektionsplanering krävs att du läst igenom den tänkta texten och funderat ut lässtopp, egna förutsägelser och vilka nyckelord som är centrala i texten. Du måste också känna till läsförståelsestrategierna att förutspå och att sammanfatta.

Bra frågor att ställa före och under läsningen är till exempel:

  • Vad tror du att texten handlar om?
  • Vad tror du att vi kommer få veta?
  • Vad är viktigt i det här textavsnittet?
  • Vilka nyckelord vill du plocka ut?

Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord.


Före läsningen
Inled med att visa hur du gör när du förutspår vad en text kommer att handla om. Berätta vad du tror att texten kommer att handla om och varför du tror det. Att du genom att läsa rubrik, bilder och bildtexter får ledtrådar som talar om för dig vilken typ av text detta är och vad den kan berätta för dig. Att du också använder din erfarenhet och bakgrundskunskap om hur en faktatext brukar vara uppbyggd och vad du brukar få reda på genom att läsa en sådan text.

Därefter släpps eleverna in. Säkerställ att eleverna kopplar på sina förkunskaper, låt eleverna berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra erfarenheter före ni börjar läsa. Ge även eleverna möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det.

Skriv upp dina och elevernas förutsägelser på tavlan.

 

Under läsningen 
Läs texten högt för eleverna. Stanna upp i texten om någon av förutsägelserna visas i texten och påpeka det för eleverna. "Här berättar texten om det vi precis förutspådde." När man har läst ett stycke berätta att det finns en annan  lässtrategi som hjälper till att fånga in det viktigaste i texten och det är att sammanfatta. Plocka tillsammans ut de nyckelord som visar på det som var viktigast i texten. Skriv upp nyckelorden på tavlan. Arbeta igenom resten av texten på samma sätt, det vill säga var observant på de förutsägelser som hittas i texten och plocka ut nyckelord.

 

Efter läsningen 
Diskutera vilka förutsägelser som slog in och vilka som inte slog in och hur man tror författaren har tänkt när han/hon valt ut de fakta som skulle presenteras i texten. Sammanfatta därefter faktatexten utifrån nyckelorden i klass, grupp eller i par.

Till denna lektionsplanering kan du använda alla typer av sakprosatexter. Det kan vara texter om djur, fenomen, historia och det kan också vara nyhetsartiklar och reportage m m.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse och hur man bäst undervisar i läsförståelse.