Lär dig mer om läsning och läsinlärning!

Här i inspirationsbiblioteket finns en mängd artiklar som går igenom läsningens grunder ur ett forskningsperspektiv såväl som ur ett mer praktiskt klassrumsperspektiv. Vi har utgått från modellen The Simple View of Reading i såväl våra tester som i övningar och här i inspirationsbiblioteket. Modellen definierar läsförmåga som produkten av avkodning och språkförståelse. Varje område kan i sin tur delas upp i olika läsfärdigheter som man måste behärska för att kunna läsa med flyt och förståelse:

 

Artiklarna är skrivna av experter inom sitt respektive område. Tanken är att du som lärare eller förälder här ska kunna fräscha upp dina kunskaper eller lära dig sådant du inte tidigare haft teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av. Välkommen att inspireras och inspirera gärna kollegor och bekanta genom att dela de artiklar du tycker är extra intressanta av en eller annan anledning!