Boka föreläsning

Vi på LegiLexi kommer gärna ut till er kommun och håller en kostnadsfri föreläsning om hur man kommer igång och använder våra verktyg. Skicka en intresseanmälan till forelasning@legilexi.org med:

  • ort
  • målgrupp (tex skolhuvudmän, lärare, specialpedagoger)
  • antal deltagare 
  • förslag på datum

 

Ha gärna någon månads framförhållning så ökar sannolikheten att vi hittar datum som passar!